Skjemaer

Søknadsskjemaer 

Aktive medlemmer i pensjonskassen søker om alderspensjon, AFP og uførepensjon på "Min Side".

Fratrådte medlemmer med oppsatte rettigheter og etterlatte bruker skjemaene under. 

Utfylt skjema sendes til oss per post. Vi har tre måneders behandlingstid på nye søknader.

Søknad om oppsatt alderspensjon

Søknad om oppsatt uførepensjon

Søknad om ektefellepensjon

Søknad om barnepensjon

 

Andre skjemaer

Endring av kontonummer

Samtykke til innhenting av medisinske opplysninger - uføre

 

Skjemaer for arbeidsgiver

Arbeidsgivererklæring PDF

Arbeidsgivererklæring word

Manuelle endringer til HKP - for arbeidsgiver

Utskrift