Styret

Pensjonskassens øverste organ er styret og består av 5 medlemmer. Det velges 5 varamedlem. 3 styremedlemmer oppnevnes av bystyret, hvorav minst ett styremedlem ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen. Det velges varamedlem 1, 2 og 3 for disse representantene. 2 styremedlemmer oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen. Det velges varamedlem 1 og varamedlem 2 for disse representantene.

Styret velger selv sin leder og nestleder. Styremedlemmene velges for samme periode som bystyrets medlemmer og trer i funksjon fra det tidspunkt det selv konstituerer seg. Gjenvalg kan finne sted.

Styrets sammensetting i perioden 2019 - 2023:
•Johanne Halvorsen Øveraas, Ap, leder
•Øyvind Lie, uavhengig, nestleder
•Gisle Stødle, medlemsvalgt
•Anne Britt Rossehaug, medlemsvalgt
•Johannes Alne, Sp
•Marianne Eidesvik, H, 1. varamedlem
•Heidi Synnøve Nymann, Ap, 2. varamedlem
•Runar Areklett, uavhengig, 3. varamedlem
•Trygve Gunnarshaug, medlemsvalgt. 1. varamedlem
•Rita Leinan, medlemsvalgt 2. varamedlem

Styret 2019-2023

Fra venstre: G. Stødle, J. Øveraas, Ø. Lie, A. Rossehaug, J. Alne, R. Areklett, T. Gunnarshaug, M. Eidesvik, H. Nymann, R. Leinan

Styrets møteplan for 2021

22.02, 25.03, 03.05, 14.06, 30.08, 25.10 og 13.12 

Møtetidspunkt er kl. 09:00. Styrmøtene avholdes i møterommet i sokkeletasjen i Skåregt. 103. Styremøtene og sakskartene er ikke offentlige; HKP omfattes ikke av offentlighetslovens virkeområde.

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Utskrift