Godt resultat for Haugesund kommunale pensjonskasse i 2020

Til tross for covid-19 pandemien fikk HKP i 2020 en verdijustert avkastning på 8,3 prosent. Vi er godt fornøyd med den avkastningen vi kan vise til våre kunder. Høy soliditet og en sterk bufferkapital har vært en stor fordel i 2020.

Haugesund kommune og virksomhetene som har pensjonsordning hos oss har gjennom mange år vist oss tillit, og vi har hatt mulighet til å bygge opp solid og sterk bufferkapital. Dette gjorde at vi i 2020 kunne ta gode beslutninger da finansmarkedene falt kraftig våren 2020. Vi kunne beholde de posisjonene vi hadde og fikk med oss den gode oppgangen utover høsten og i slutten av 2020.

Det var våre plasseringer i aksjer og eiendom som bidro mest til avkastningen på 8,3 prosent. Aksjer hadde en avkastning på 13,4 prosent mens eiendom hadde 10,7 prosent. Den bokførte avkastningen var 3,2 prosent. Dette er godt over det vi har garantert overfor våre arbeidsgivere på 2,5 prosent.

Forvaltningskapitalen økte i 2020 med MNOK 265 gjennom året og var ved årsskiftet 3,2 milliarder kroner. Den største bidragsyteren til veksten i forvaltningskapitalen var avkastning.

Solvenskapitaldekningen var ved årsskiftet 178 prosent uten bruk av overgangsregel, og det er godt over myndighetskravet på 100 prosent.

Utskrift