Utbetalingsdatoer i 2021

Pensjonen for 2021 vil bli utbetalt etter følgende plan:

Måned Utbetalingsdato
Januar 14.01.2021
Februar 12.02.2021
Mars 12.03.2021
April 14.04.2021
Mai 14.05.2021
Juni 14.06.2021
Juli 14.07.2021
August 13.08.2021
September   14.09.2021
Oktober 14.10.2021
November 12.11.2021
Desember 09.12.2021
  • Det blir ikke trukket skatt av uførepensjon på utbetalingen i juni.
  • Det blir ikke trukket skatt av pensjoner fra HKP i desember. Unntak: Uførepensjon skal skattlegges som lønnsinntekt og blir derfor trukket halv skatt.
  • Personer som er bosatt i utlandet og betaler kildeskatt til Norge, vil også bli trukket i desember.

 

Utskrift