Pensjonskalkulator for alle årskull

På vår medlemsportal «Min side» finner du vår pensjonskalkulator. Kalkulatoren gir deg ikke en endelig beregning, men vil kunne gi deg en pekepinn på hvilket pensjonsnivå du kan forvente deg, gitt de tallene du selv legger inn. 

Pensjonskalkulatoren er nå oppdatert til å gi pensjonsprognoser for alle årskull. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at regelverket for AFP for medlemmer født i 1963 eller senere ikke er klart. Pensjonskalkulatoren beregner derfor ikke livsvarig AFP påslag. I stedet beregner kalkulatoren en betinget tjenestepensjon, som vil være alternativet for medlemmer som ikke fyller vilkårene for ny AFP. Du kan leser mer om AFP og betinget tjenestepensjon under «Alderspensjon» . Endelige regler for AFP for de som er født i 1963 eller senere skal vedtas senest i år 2024. Pensjonskalkulatoren vil da bli oppdatert.

Utskrift