Vedtekter

Selskapsvedtektene regulerer HKP som organisasjon, og inneholder bl.a. bestemmelser om formål og rettsstilling, styrende organer og overordnede regler for kapitalforvaltning.

Vedtekter

Utskrift