Regulering av grunnbeløpet og pensjon fra 1. mai 2021

 

Grunnbeløpet i folketrygden økte fra 101 351 til 106 399 kroner fra 1. mai 2021. Økningen er på 5 048 kroner, tilsvarende 4,98 prosent.

Pensjonene reguleres hvert år fra 1. mai. Du som har uførepensjon eller etterlattepensjon før fylte 67 år, får en økning i pensjonen på 4,98 prosent.

Stortinget har vedtatt nye prinsipper for regulering av alderspensjon. Nytt i 2021 er at alderspensjon reguleres med et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten i samfunnet. Tidligere var det bare lønnsvekst som ble lagt til grunn med en fast fratrekksfaktor på 0,75 prosent (les mer om de gamle reglene her). I tillegg har Stortinget vedtatt at det skal gis en kompensasjon som om disse nye reglene hadde vært gjeldende allerede fra 1. mai 2020.

Dette betyr at pensjonsreguleringen for deg som mottar alderspensjon, AFP, særalderspensjon eller etterlattepensjon etter 67 år, vil få en økning på 4,99 % fra 1. mai 2021.

Les mer om økningen av grunnbeløpet på regjeringen.no

HKP har regulert pensjonene med virkning fra 1. mai 2021. Nytt månedsbeløp utbetales fra juni 2021. Vi vil samtidig gi deg en etterbetaling for mai.

I tillegg har Regjeringen sammen med Stortinget økt satsen for minstepensjon for enslige pensjonister med 4 000 kroner fra 1. mai 2020, og fra 1. juli 2021 økes satsen for denne gruppen ytterligere med 5 000 kroner. På grunn av regelverket for samordning vil noe av denne økningen trekkes i utbetaling av fra offentlig tjenestepensjon. Dersom du er berørt av dette vil du få brev fra HKP.

Utskrift